Zeynep Enlil

> Profesör Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora eğitimine Washington Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Planlama bölümünde devam etmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü öğretim üyesidir. İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesinin ve İBB için hazırlanan İstanbul Turizm Master Planının eş-yürütücülüğünü üstlenmiştir.  Prof. Enlil 1998 yılından beri ICOMOS Türkiye üyesidir. Kültür endüstrileri ve yaratıcı kentler, kent ve planlama tarihi, kentsel dönüşüm alanlarında çalışmalar yürütmektedir.