Phılıpp Rode

> Dr., İcra Direktörü, LSE Cities

Philipp Rode, LSE Cities’in direktörü ve Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulunda MSc in Cities programının eş direktörüdür. LSE’de kentsel yönetişim, ulaşım, şehir planlama ve kentsel tasarım alanlarındaki disiplinler arası projeleri yönetmektedir. Çalışmaları, şehirlerde kurumsal yapılar, entegre planlama, , ulaşım geçişleri ve yeni kentsel hareketlilik üzerinedir. Urban Age Programının direktörlüğünü üstlenmiştir. BM Habitat III Kentsel Yönetişim Politika Biriminin eş yöneticiliğini üstlenmiştir. Ulaştırma ve Kalkınma Politikası Enstitüsünün Yönetim Kurulu üyesi ve C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu (C40 Cities) ve Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından yönetilen Coalition for Urban Transitions Yürütme Kurulu üyesidir.