Ömer Lütfi Şen

> İklimbilimci, Profesör Dr., İTÜ

Doktora derecesini 2000 yılında Arizona Üniversitesi, Hidroloji ve Su Kaynakları bölümünden aldı. Sonrasında İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü’ne katıldı ve çalışmalarına devam ediyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin 5. Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında “uzman hakem” olarak görev aldı. Çalışmaları çoğunlukla, iklim değişikliği, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve Doğu Akdeniz-Karadeniz’in iklim değişikliği üzerinedir.