Martıno Mıraglıa

> Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı Görevlisi (UN-Habitat)

Martino Miraglia, Birleşmiş Milletler Habitat Kentsel Uygulamalar departmanı bünyesinde Gönüllü Yerel Değerlendirmeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yerelleştirmesi için teknik temsilcidir. Miraglia BM Habitat’ın yerel yönetişim alanında iş akışlarını koordine ederek yerel ve bölgesel yönetimler ile kurumsal ilişkileri yönetmektedir. Miraglia, BM-Habitat’a katılmadan önce Cezayir’de demokratik yönetişim ve yerel kalkınma konularında kalkınma uzmanı olarak çalışmıştır. Birleşmiş Milletler’e 2013 yılında UNDP Brüksel Ofisi bünyesinde BM Koordinatörü olarak katılan Miraglia 2015-2018 yıllarında, UNDP ART Girişimi ile Politika ve Program Danışmanı olarak görev almıştır. Université libre de Bruxelles’den Uluslararası Güvenlik Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesine ve Università degli Studi di Firenze’den Siyaset Bilimi alanında lisans derecesine sahiptir.