Hüseyin Tarık Şengül

> Profesör, ODTÜ

ODTÜ Şehir Planlama Bölümü’nden lisans ve aynı üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. İngiltere’nin Kent Üniversitesi, Kentsel Çalışmalar Birimi’nden doktorasını aldı. 2008-2010 yılları arasında Şehir Plancıları Odası Genel Başkanlığı görevini üstlendi. Halen ODTÜ Siyaset Bilim Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır.