Helıana Lombardı Artıgıanı

> Genel Koordinatör ,São Paulo Belediye Binası Belediye Şehir Planlaması

São Paulo Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği Lisans derecesi ve İnşaat ve Emlak Yüksek Lisansı derecesine sahiptir.  Esas olarak emlak piyasasının davranışı üzerine araştırma geliştirme, sivil inşaat sektöründeki projeler için finansman sistemleri, karbon kredileri ve temiz kalkınma mekanizması üzerinde çalışmaktadır. São Paulo Belediye Binası’nda, Belediye Şehir Planlaması ve Ruhsatlandırma Dairesi ve Mülkiyetin Sosyal İşlevi Dairesi Genel Koordinatör görevine devam etmektedir.