Gülden Erkut

> Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İTÜ

Gülden Erkut İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü emekli öğretim üyesidir. Aynı üniversitede Bölge Planlama Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürütmüştür. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisansı derecesini, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Gülden Erkut’un araştırma ve yayınları stratejik mekansal planlama, bölgesel ve yerel kalkınma, sosyal politikalar ve şehir sosyolojisi alanlarındadır. Berlin Teknik Üniversitesi uluslararası/disiplinlerarası ‘kent yönetimi’ yüksek lisans programında DAAD misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir. BM Habitat III hazırlık çalışmalarında yer almıştır.