Frank D’hondt

> Genel Sekreter ISOCARP - Bölgesel Sermaye Enstitüsü Direktörü - Şehir Planlama Danışmanlığı

İnsan Coğrafyası ve Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisansı, Isocarp Üyesi. Sınır Ötesi Planlama, Ulusal ve Bölgesel Mekansal Stratejiler ve Kentsel Politikalar, Kentsel Planlamaya Katılım ve Sivil Katılım, Stratejik Belediye Planlaması, Vizyon Oluşturma ve Yer Oluşturma konularında uzmanlaşmıştır.