Ebru Tüzecan

Koç Holding Sürdürülebilirlik Koordinatörü olarak görev yapan Ebru Tüzecan, Koç Holding sürdürülebilirlik stratejisini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hizmet eden beş öncelik alanı çerçevesinde yönetmektedir. Düşük karbon ekonomisine geçiş, çeşitlilik ve kapsayıcılık, geleceğin yetenekleri, inovasyon ve dijital dönüşüm. Tüzecan, İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) ve Dünya Ekonomik Forumu Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri doğrultusunda Koç Holding ESG performansının raporlanarak paydaşlara sunulması sürecine liderlik etmektedir. Mevcut görevinde Tüzecan, sürdürülebilir büyüme için Koç Topluluğu’nun kültürel dönüşüm yol haritasının temellerinden biri olarak konumlanan Karbon Dönüşüm Programı’nın Koç Topluluğu şirketlerinin katılımı ile yönetilmesinden sorumludur. Tüzecan aynı zamanda, Koç Holding’in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi “Nesiller Boyu Eşitlik Forumu” kapsamındaki Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu küresel liderliğini koordine etmektedir. Tüzecan, halen TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çevre Çalışma Grubu Eş Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.