Charles Landry

> Kent Bilimci

Charles Landry, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerle birlikte çalışarak şehirlerin potansiyellerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için çalışmalar yapmaktadır. Konuşmacı, yazar, yenilikçi olarak geniş çapta beğeni toplamakta ve karmaşık kentsel değişim projelerini kolay uygulanabilir hale getirmektedir. Amacı; kültür, yaratıcılık ve şehir yapımı üçlüsünü birbirine bağlamaktır. Kendi kendini idame ettiren kentsel değişim yaratmada hayal gücünü kullanma konusunda uluslararası bir otorite olan Charles, 60’tan fazla ülkede şehirleri için tavsiyelerde bulundu veya konuşmalar yaptı. Şehirlerimizi yeniden keşfederken olasılıkları ve kaynakları nasıl kullandığımızı değiştirme üzerine çalışmalar yaptı. Kent Yapma Sanatı adlı kitabı, planlama web sitesi tarafından şehirler üzerine yazılmış en iyi 2. kitap seçildi. En son kitapları The Civic City in a Nomadic World ve Margie Caust ile yazdığı The Creative Bureaucracy’dir. The Creative Bureaucracy, her yıl sonbaharda Berlin’de düzenlenen yıllık bir festivalle beraber bir harekete dönüştü. 2020 Festivali’nin 15.000’den fazla ziyaretçisi oldu. Diğer kitaplar, kentsel yaratıcılığın ölçümü, dijitalleştirilmiş şehir, kentsel kırılganlık ve risk, duyusal deneyim şehirleri ve kültürlerarasılık konularını kapsamakta.