Burcu Özüpak Güleç

> Vizyon 2050 Ofis Koordinatörü, İstanbul Planlama Ajansı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Avrupa Birliği Enstitüsü’nde AB bölgesel politikaları ve kentsel tasarım alanında, daha sonrasında da İngiltere’de Kent Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır. İBB bünyesinde birçok birimde çalışmış, Planlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı olarak görev almıştır. İstanbul’un Vizyon 2050 Eylem Planı hazırlıklarını yürütmek üzere İstanbul Planlama Ajansı’nda çalışmaktadır.