Ayşe Ege Yıldırım

> Koruma Plancısı

Dr. Ayşe Ege Yıldırım, kültürel miras koruma ve yönetimi konularında, yurtiçi ve yurtdışında yirmiyiyılı aşkın mesleki deneyime sahip bir şehir plancısıdır. Çalışma alanları kültürel miras politikaları, savunuculuk ve yönetişim, UNESCO Dünya Mirası ve sürdürülebilir kalkınma konularına odaklanmaktadır. 2013’ten bu yana İstanbul’da serbest şehir plancısı/araştırmacı olarak çalışmaktadır. Daha önce KA.BA Mimarlık’ta koruma plancısı, Abu Dabi Kültür ve Miras Başkanlığı’nda koruma dairesi koordinatörü, Mudurnu Tarihi Ahi Kenti Alan Başkanı ve AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Projesi’nde kilit uzman olarak çalışmıştır. New York Pratt Enstitüsü’nde Fulbright bursiyeri olan ve Koç Üniversitesi’nden Anamed bursu alan Yıldırım, 2016-20 arasında ICOMOS’un Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları temsilciliğini yürütmüştür. Ayrıca Salzburg Global Seminar, Bizim Dünya Mirasımız, Europa Nostra, İstanbul Kent Konseyi gibi kurumlarda gönüllü görevlerde bulunmaktadır.