Apollıne Bonfılller

> Proje Müdürü, ALDA (European Association for Local Democracy)

Apolline Bonfiller, Montesquieu Bordeaux Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi lisans, Aix-Marseille Üniversitesi’nde Çatışma Sonrası Devlet İmar Hukuku alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. 2018 yılından beri Fransa’da European Association for Local Democracy (ALDA) bünyesinde Orta Doğu ve Afrika proje yönetim departmanında proje müdürü olarak çalışmaktadır.