Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu

Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu

Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu

1600 1600 people viewed this event.

I. Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu, 2-3 Haziran tarihleri arasında İBB Miras, İBB Kütüphane ve İPA destekleriyle Sanat Tarihi Öğrencileri Platformu tarafından ilk kez İPA Kampüs’te düzenlenecek.

 

02 Haziran 2023 Cuma

 

AÇILIŞ

09.30 – 10.00: Karşılama ve Kayıt

10.00 – 10.30: Açılış ve Protokol Konuşmaları

 

1. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülgün Köroğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

10.30 – 10.45: Hüdanur Boztaş (Bursa Uludağ Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi): Bursa Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Bir Grup I. Justınıanus Sikkesi

10.45 – 11.00: Hazal Mutlu (Marmara Üniversitesi, Lisans Öğrencisi): Bizans-Emevi Ticaret İlişkisinin Sikke İkonografisine Etkisi; Arap Bizans Sikkeleri

11.00 – 11.15: Yasemin Erkan (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisans Öğrencisi): Bizans İmparatoriçe Kolyeleri

11.15 – 11.30: Soru Cevap

11.30 – 11.45: Çay Kahve Arası

 

2. OTURUM

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hatice Ayça Tiryaki (İstanbul Üniversitesi)

11.45 – 12.00: Asena Tuğçe Çelik (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi): Bizans Fildişi Panellerdeki Kiborionlar Üzerine

12.00 – 12.15: Mesut Küçük (Trakya Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi): Bizans Mimarisinde Dinsel Figürlü Çini Kullanımı

12.15 – 12.30: Emre Şahinoğlu (İstanbul Üniversitesi, Doktora Öğrencisi): Aphrodisias Kenti Karanlık Çağ Ve Orta Bizans Dönemi Seramikleri

12.30 – 12.45: Soru Cevap

12.45 – 13.45: Öğle Yemeği arası

 

3. OTURUM

Oturum Başkanı: Dr. Zeki Boleken (Marmara Üniversitesi)

13.45 – 14.00: Kübra Aktan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Lisans Öğrencisi): Antik Yunan Mitolojisindeki Çoban Figürünün “İyi Çoban İsa” İkonografisine İlhamı

14.00 – 14.15: Bahar Gül Ateş (Sivas Cumhuriyet Mezunu, Yüksek Lisans Mezunu): Kariye Manastır Kilisesi Resim İkonografisinin Apokrif İncil Yazıtlarına Göre Alitistik Yorumu

14.15 – 14.30: İbrahim Yıldız (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisans Öğrencisi): Madrid Skylitzes El Yazmasında Bulunan Çadır Tasvirleri

14.30 – 14.45: Gökçen Eylül Berk (İstanbul Üniversitesi, Lisans Öğrencisi): Pantokrator İsa Manastırı Kiliseleri Özelinde Orta Bizans Dönemi Manastır Yaşamının İncelenmesi

14.45 – 15.00: Soru-Cevap

15.00 – 15.15: Çay-Kahve arası

 

4. OTURUM

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üye. Csilla Balogh (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

15.15 – 15.30: Elif Ece Yılmaz (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisans Öğrencisi): Tolstaya Mogila Kurganından Çıkarılan Altın Pektoral

15.30 – 15.45: Yağmur Ucun (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisans Öğrencisi): Kuman Kıpçak Taş Babalarda Kadın Başlık Tasvirleri

15.45 – 16.00: İskender Erol (İstanbul Üniversitesi, Doktora Öğrencisi): Selçuklu Dönemi Anadolu’sunda Sanatçının Yaratıcı Formasyonu: Mengücekli Mimarisi Örneği

16.00 – 16.15: Soru-Cevap

16.15 – 16.30: Çay-Kahve Arası

 

5. OTURUM

Oturum Başkanı: Yakında açıklanacaktır.

16.30 – 17.30: İBB Miras Oturumu

 

03 Haziran 2023 Cumartesi

1. OTURUM

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üye. Tuğba Diri Apaydın (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

09.30 – 09.45: Dilek Öztürk (Selçuk Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi): İznik Ömerli Köyü’nde Osmanlı Dönemine Ait İki Mezar Taşı

09.45 – 10.00: Gizem Karakaya (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi): Murat Paşa Camisi Haziresindeki Osmanlı Dönemine Ait Mezar Taşları

10.00 – 10.15: Ceren Cevher (Bursa Uludağ Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi): Çeşmelerde Form ve Süsleme Unsuru Olarak Kemer

10.15  – 10.30: Ayşe Yanık (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisans Öğrencisi): Niş Şeklindeki Mihraplar

10.30 – 10.45: Soru Cevap

10.45 – 11.15: Çay Kahve arası

 

2. OTURUM

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şükrü Sönmezer (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

11.15 – 11.30: Zeynep İrem Yazıcı (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Lisans Öğrencisi): Floransa’dan Ghent’e ‘Tanrı’ya Ulaşmak’: Giotto Ve Jan Van Eyck’ın İki Farklı Sunak Panosunda Kutsalların Tasvirinin Çok Yönlü Karşılaştırılması

11.30 – 11.45: Irmak Melek (İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Mezunu): Resimde Mekan Gösterimi Üzerine Bir Okuma: Mary Cassatt-Berthe Morisot-Mihri Hanım

11.45 – 12.00: Özge Aksakallı (İstanbul Üniversitesi, Lisans Öğrencisi):   Caravaggio, Aziz Anne İle Meryem Ve Çocuk İsa Eseri Üzerinden Meryem’in Kurtuluş Doktrinindeki Yerini Okumak

12.00 – 12.15: Evgheni Batu (İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi): Sanatta Bir Başka Öteki: Rus Cadıları (Ved’malar)

12.15 – 12.30: Soru Cevap

12.30 – 13.30: Öğle Yemeği arası

 

3. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurcan Yazıcı Metin (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)  

13.30 – 13.45:  Ecem Seyran Bulut (İstanbul Üniversitesi, Lisans Mezunu): Sanayi-İ Nefise’nin İlk Kadın Heykeltıraşı: Sabiha Ziya Bengütaş

13.45 – 14.00: Hanife Baş (Marmara Üniversitesi, Lisans Öğrencisi): Philippe De Champaigne’nin ‘Sant Augustıne’ Tablosunun İkonografik Çözümlemesi

14.00 – 14.15: İlkan Eray Eralp Köten (Hacettepe Üniversitesi, Lisans Öğrencisi): Namık İsmail’in İstirahat Eserinin İkonografik İncelemesi ve Diğer Eserleriyle Karşılaştırılması

14.15 – 14.30: Tuğçe Korucu (Hacettepe Üniversitesi, Lisans Öğrencisi): Tarihi Türk Ocağı Binası: Ankara Resim Ve Heykel Müzesi’nin Yapım Ve Onarım Süreçleri

14.30 – 14.45: Soru Cevap

14.45 – 15.00: Çay Kahve arası

 

4. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kadir Pektaş (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

14.45 – 15.00:  Caner Turan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Lisans Öğrencisi): Ayrıcalıklı Bir Mimari Doku: Bankalar Caddesi

15.00 – 15.15: Denizhan Erinekçi (Venedik IUAV Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi): “Raimondo D’aronco’nun Karaköy Camii: Bir Doğu-Batı Mimari Sentez Denemesinin İzinde”

15.15 – 15.30: Samet Altay (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisans Öğrencisi): Şahkulu Sultan Dergâhının Değişim Süreci Ve Dergâhın Şehir Kültürüne Etkisi

15.30 – 15.45: Yağız Erdoğdu (New York Üniversitesi, Lisans Öğrencisi): Osmanlı’da Bir Amerikan Eklektizmi: Charles H. Rutan’ın Amerikan Kız Koleji

15.45 – 16.00: Soru Cevap

16.00 – 16.30: Çay Kahve arası

16.30 – 17.30:  Kapanış Oturumu

 

 

 

 

 

Diğer

Etkinlik Ücreti - ucretsiz

 

Tarih

2 Haziran Cuma
 

Etkinlik Yeri

 

Etkinlik Türü

Paylaş

Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu

Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu

İPA Kampüs'e daha önce geldim.
İPA Kampüs'teki etkinliklerden haberdar olmak isterim.