İstanbul’un Mekânsal / Toplumsal Belleği 4

İstanbul’un Mekânsal / Toplumsal Belleği 4

İstanbul’un Mekânsal / Toplumsal Belleği 4

134 134 people viewed this event.

İstanbul’un Mekansal / Toplumsal Belleği 4:

Kentsel Etnisite Bağlamında Bir Kentin Demografisini Tartışmak: İstanbul Esenyurt İlçesi

İstanbul Planlama Ajansı

Diğer

Etkinlik Ücreti - ucretsiz

 

Tarih

25 Nisan Salı
 

Etkinlik Yeri

 

Etkinlik Türü

Paylaş