İPA Ders: Şehir Okulu

İPA Ders: Şehir Okulu

İPA Ders: Şehir Okulu

3422 3422 people viewed this event.

Ekonomiden planlamaya sosyolojiden konut politikalarına kapsamlı bir içerikle hazırlanan  İPA Ders: Şehir Okulu teori ve pratiğini birlikte sunarak, farklı disiplinlerden üniversite öğrenci ve mezunlarını bu birlikte öğrenme ortamına davet ediyor. 

Altı hafta boyunca devam edecek programda sekiz ayrı ders yer alıyor. Dersler her hafta aynı gün ve saatte gerçekleşirken ücretsiz başvuru imkanı sunulan programa katılım için herhangi bir bölüm şartı aranmıyor. Ayrıca program kapsamında her pazartesi farklı konulardan seminerler düzenleniyor. 

Çok disiplinli bir yaklaşımla oluşturulan İPA Ders: Şehir Okulu’nda kapsamlı bir teorik temel oluşturmak ve öğrencilere başta bilgi toplama ve analiz etme olmak üzere nitel ve nicel beceriler kazandırmak amaçlanıyor.

İPA Ders: Teori ve Pratik Arasında Köprü Kurmak

İPA Ders, teori ile pratik arasındaki boşluğu doldurarak benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Eleştirel düşüncenin geliştirileceği programda, gerçek dünya uygulamalarını vurgulayarak program katılımcılarının pratik becerilerini geliştirmek hedefleniyor. 

Yalnızca geleneksel planlama müfredatını takip eden öğrenciler için değil, aynı zamanda yeni mezunlar ve ufuklarını genişletmek isteyen genç profesyoneller için de tasarlanan İPA Ders, bürokratik, hükümet ve yerel yönetişim karar alma perspektiflerinden içgörüleri paylaşarak çağdaş planlama yaklaşımlarını araştırıyor.

 

İşbirliği ve Gerçek Dünya Deneyimi
Program kapsamında kamu kurumları, özel sektör ve akademi ile ortaklıklar kurarak iş birlikleri teşvik ediliyor. Bu iş birlikleri çerçevesinde fikir birliği oluşturma, grup çalışması, arabuluculuk ve müzakere gibi becerilere yönelik tartışmalar da programda yer alıyor. 

 

Odak Noktalar: Geleceği Şekillendirmek

İPA Ders, katılımcı planlama ve tasarım, siyaset, iklim krizi, inovasyon ve teknoloji, kentsel yönetim, risk azaltma ve afet yönetimi gibi çeşitli odak alanları sunuyor. Bu odak alanları, katılımcıların uzmanlaşmış pratik beceriler kazanmalarını, hem küresel hem de yerel gündemlere aktif olarak katkıda bulunmalarını, topluluk çıkarlarını keşfetmelerini, planlama zorluklarını ele almalarını ve hızlı ve etkili çözümler üretmelerini sağlıyor.

 

Katılım Koşulları:

Katılım için herhangi bir bölümde üniversite lisans son sınıf öğrencisi veya son beş sene içerisinde mezun olma şartı aranmaktadır. Ücretsiz başvurulan programda katılımcılar dilediği kadar seçebilmektedir. 6 hafta boyunca aynı gün ve aynı saatlerde gerçekleşecek derslere katılım devamlılığı önemlidir.

Program detaylarına linkten ulaşabilirsiniz.

Şehir Plancıları İçin Dijital Tasarım Araçları  ve  Coğrafi Bilgi Sistemleri derslerimizin 

KONTENJANLARI DOLMUŞTUR ilginize teşekkür ederiz.

 

Diğer

Etkinlik Ücreti -

Event registration closed.
 

Tarih

23 Ekim Pazartesi
 

Son Kayıt Tarihi

17 Ekim Salı
 

Etkinlik Türü

Paylaş