İPA Ders – Şehir Okulu “Tasarım”

İPA Ders – Şehir Okulu “Tasarım”

İPA Ders – Şehir Okulu “Tasarım”

2994 2994 people viewed this event.

İPA Ders Şehir Okulu Tasarım: İstanbul’u Zorluklar ve Fırsatlar Üzerinden Tasarlamak

İstanbul Planlama Ajansı Şehir Okulu bünyesinde hayata geçirilen İPA Ders, şehir ve bölge planlama, kentsel tasarım, mimarlık ve kente dair diğer disiplinlerin arayüzünde İstanbul’un ve Türkiye’nin öncü akademik programlarından biri olma hedefiyle yola çıkıyor. 

İPA Ders, zengin ve çeşitlilik gösteren eğitim anlayışını, teorik ve pratik unsurları eleştirel bir çerçevede harmanlayarak katılımcılarına sunmayı amaçlar. Program, sadece mesleki beceriler kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda güncel kentsel planlama, mimarlık ve tasarım yaklaşımlarını, yerel yönetimlerin karar verme süreçleri ile birlikte mesleki etik bilincini geliştirmeye de odaklanmaktadır. 

İPA Ders Şehir Okulu Tasarım Programı, kentimizin geleceğini şekillendirecek yenilikçi ve kapsayıcı tasarım fikirlerine ortak olmak isteyen, kentimizin yarınına yön vermeye hevesli tüm genç meslek insanlarına açıktır.

Dersler ve yürütücüler

 • Sürdürülebilir Kent Tasarımında Yeni Yaklaşımlar – Cemil Aktaş, Pınar Kesim Aktaş
 • Sosyal Tasarım – Yasemin Köse Artut
 • Ulaşım Planlamada İnsan Ölçeği – Kevser Üstündağ 
 • Kentsel Planlamada ve Kentsel Tasarımda Dayanıklılık – Zeynep Deniz Yaman Galantini
 • Tasarımda Yaratıcı Endüstriler – Duyarlı Zemin Araştırma Grubu; Fitnat Cimşit Koş, Betül Ozar, Özgür Kavurmacıoğlu, Zehra Delerel

Programa Dair Bilgiler

 • İPA Ders programı 5 farklı ders konusu ve seminer/konferans serileri ile desteklenen 8 haftadan oluşmaktadır. 
  • Son Başvuru Tarihi; 10 Mart Pazar 2024 Saat: 23:59
  • Program Tarihleri; 18.03.2024 – 10.05.2024
  • Katılımcıların açıklanacağı tarih: 13 Mart 2024
  • Kimler katılabilir; Program sadece planlama/mimarlık öğrencilerine ve mezunlarına açık olmayıp, ders konusu özelinde iletişim tasarımı, endüstriyel tasarım, sosyoloji, görsel tasarım, grafik tasarımı, medya, dijital tasarım gibi diğer tüm ilgili disiplinlerden lisans ve lisansüstü öğrenciler ile son beş yıl içerisinde mezun olmuş katılımcılara açıktır. Derslere katılım ön koşulları bulunmaktadır.
 • Katılımcılar iletecekleri niyet mektuplarına göre değerlendirilecektir.
 • Gerekli belgeler: Niyet mektubu (Katılımcı adayının İPA Ders Şehir Okulu – Tasarıma başvurma amacı ve hedeflerini kaleme aldığı bireysel araştırma alanları doğrultusunda, motivasyonunu belirten metin – En fazla 250 kelime), Güncel özgeçmiş (CV), 5 ders konusundan ilgi alanlarına göre en az 1, en fazla 5 konu başlığı seçimi 
 • Mekan: İPA Kampüs, Florya

Programa katılım koşulları, dersler ve yürütücülere dair ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız

İPA Ders Şehir Okulu Tasarım Programı, 18 Mart 2024 tarihinde başlayacak ve 8 hafta boyunca devam edecektir. Bahar dönemi boyunca kamu, özel sektör ve akademi işbirlikleriyle zenginleştirilmiş, saha ve uygulama çalışmalarını kapsayacak şekilde tasarlanan program, derslerin içeriğine göre etkileşimli yöntemler, grup çalışmaları, arabuluculuk ve müzakere becerilerini içerecek şekilde kurgulanmıştır. Program, İPA’nın Florya Kampüsünde fiziksel olarak gerçekleşecektir. 

Başvuruda bulunan adaylardan, program kapsamında, bireysel ilgi alanları doğrultusunda katılmayı planladıkları ders / dersler ile ilgili motivasyonunu niyet mektubunda detaylandırmaları beklenmektedir.

 

KONTENJANLARI DOLMUŞTUR ilginize teşekkür ederiz.

Diğer

Etkinlik Ücreti -

Event registration closed.
 

Tarih

18 Mart Pazartesi
 

Son Kayıt Tarihi

10 Mart Pazar
 

Etkinlik Türü

Paylaş

This form is currently closed for submissions.