İPA Ders – Kültürel Mirasta Güncel ve Gelecek Meseleler Paneli

İPA Ders – Kültürel Mirasta Güncel ve Gelecek Meseleler Paneli

İPA Ders – Kültürel Mirasta Güncel ve Gelecek Meseleler Paneli

2138 2138 people viewed this event.

KÜLRÜREL MİRASTA GÜNCEL VE GELECEK MESELELER PANELİ
Kültürel Mirasın Korunmasında Güncel Sorunlar

14 OCAK 2023, İPA KAMPÜS (HAVUZ)

Moderatör: Bedel Esma Emre

Çok Katmanlı Kentte Planlama
Prof. Dr. Adem Erdem Erbaş

Kültürel Peyzaj ve Tarihi Kentler Peyzaj Yaklaşımları
Doç. Dr. Dilek Erden Erbey

Küreselleşme, Hızlı Tüketim, Kitle Turizmi ve Miras
Prof. Dr. Zeynep Enlil

Sivil Alanda Kültürel Miras Çalışmaları
Prof. Dr. Evangelia Şarlak

Risk Altındaki Miras Alanları
Dr. Gül Pulhan

Diğer

Etkinlik Ücreti - ucretsiz

 

Tarih

14 Ocak Cumartesi - Saat 10:00
14 Ocak Cumartesi - Saat 15:00
 

Etkinlik Yeri

 

Etkinlik Türü

Paylaş

İPA Ders - Panel 14 Ocak

İPA Ders - Panel 14 Ocak